Scroll to top
en sk

Swell Financial Club

Swell Financial Club je skupina finančných poradcov. Požiadavkou klienta bolo vytvoriť názov, ktorý je určitým spôsobom konzervatívny, ale zároveň pôsobí prestížne. Nesmel obsahovať skratky alebo použitia slova „fin“. Druhou úlohou bolo vytvorenie firemného loga a logomanuálu.

Tvorba loga Tvorba názvu