preloader
Scroll to top

Puristická prezentácia obchodného centra Plaza

Cieľ

Predmetom zadania bolo vytvorenie tlačenej prezentácie pre projekt obchodného centra Plaza. Materiál mal slúžiť na oslovovanie potenciálnych nájomcov obchodných priestorov. Svojou komplexnosťou má predstaviť projekt do najmenších detailov.

Vizuálna identita

Klient nás oslovil s existujúcim logom. Našou úlohou bolo vybrať vhodný typ písma a definovať farebnú paletu. Výber farieb evokuje modernosť, minimalizmus a radosť z nakupovania. Dôležitým momentom vizuality je aj práca so samotným symbolom z loga. V prezentácii sme mu ponúkli väčší priestor než len v ľavom hornom rohu na obálke.

Infografiky

V prezentácii sa nachádza množstvo demografických údajov. Pre ich jednoduché pochopenie sme informácie odkomunikovali prostredníctvom detialných infografík a mapy.

Dokážete zrozumiteľne odprezentovať váš developerský projekt? Ak nie, je na čase porozprávať sa.