preloader
Scroll to top

Logo a vizuálna identita pre právnickú kanceláriu

Cieľ

Cieľom projektu bolo vytvorenie loga a vizuálnej identity pre právnickú kanceláriu Hamala Kluch Víglaský. Kancelária sa špecializuje na oblasť biznisového práva. Svojou novou identitou si chcela zachovať konzervatívnu tvár, ktorá bude stvárnená minimalistickým dizajnom.

Monogram

Kanceláriu vedú traja partneri. Silu ich jednoty sme stvárnili v monograme, ktorý prepája začiatočné písmená ich priezvisk do kompaktného celku. V zmysle zamerania kancelárie na biznisové právo je monogram vsadený do tvaru, ktorý evokuje rast. Pravá strana logotypu ponúka variabilitu pre prácu s ďalšou typografiou.

Vizuálna identita

Aj cenová ponuka môže vyzerať atraktívne. Týmto heslom sme sa riadili pri tvorbe vizuálnej identity. Dôraz sme kládli na typografiu a zrozumiteľnú hierarchiu textových dokumentov. Pre zachovanie konzervatívneho obleku kancelárie sme vybrali tmavomodrú farbu. Na palete sa výborne dopĺňa so živým medeným akcentom.

Biznis portrét

Postava právnika v symbióze s budovou alebo lokalitou, v ktorej pôsobí klient. Na tejto kombinácii sme založili vizuálny koncept biznis portrétov pre partnerov. Niektoré detaily architektúry sme využili aj ako vizuálne metafory v publikácii o kancelárii.

Je aj vaša komunkácia vizuálne konzistentná naprieč rôznymi kanálmi? Ak si nie ste istý, je čas porozprávať sa.