Scroll to top
en sk

Hamala Kluch Víglaský

Právnická kancelária HKV Law Firm nás oslovila, aby sme pre nich vytvorili vizuálnu identitu. Ich obleku sme nastavili nové vizuálne zákony. Logo tvorí monogram, ktorý symbolizuje spojenie troch zakladajúcich partnerov kancelárie. Koncept fotografií je založení na kontraste medzi konzervatívnym právnickym vzhľadom a industriálnym prostredím ich klientov.

Fotografia Knižný dizajn Tvorba loga Vizuálna identita